Bildex
Produkcja złożonych kasetonów
Nie jest tajemnicą, że wiele firm budowlanych nie dysponuje specjalistycznym zapleczem, nie potrafiąc tym samym wyprodukować z APK wyrobów o złożonej formie architektonicznej. Ich priorytetem jest zakończenie prac montażowych w terminie, a nie obciążanie siebie  dodatkową pracą wymagającą specjalnych umiejętności i sprzętu.
Są to dla nas typowe zadania, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Zrealizowaliśmy wiele indywidualnych projektów, koncepcji, wzorów i dużych projektów architektonicznych: CH Metropolis (Moskwa), Hotel SHEDDOK (Iwanowo) itd. wykonanych z APK, które wymagały zastosowania złożonych rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych.
Jesteśmy wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem dla najbardziej wymagających klientów.