Transportowanie i przechowywanie elewacji wentylowanych

1.Informacje ogólne

1.1.  Aluminiowe płyty kompozytowe BILDEX dostarcza się pod postacią płyt rozmiarów standardowych.  Dopuszcza się produkcją płyt o innych wymiarach na życzenie klienta. Przednia powierzchnia płyty jest pokryta warstwą ochronną.

2. Opakowanie aluminiowych płyt kompozytowych

2.1. Aluminiowe płyty kompozytowe są przechowywane w pozycji poziomej na płaskiej, gładkiej powierzchni bez wypukłości i zagłębień. Układanie płyt dzieje się twarzowymi stronami jeden-do-jednego. Dla płyty typu "MIRROR" dzieje się dodatkowe fiksowanie każdej pary po diagonalach kątów przejrzystą taśmą klejącą.

2.2. Przy  paletyzacji (Rysynek 1) dla pierwszego i ostatniego arkusz palety służą płyty pilśniowe. Dla aluminiowych płyt kompozytowych "MIRROR" wykorzystują się dwie warstwy płyt pilśniowych spodzie stóp i trzy stojące na wierzchu stopy. Arkusz do pakowania musi okrywać stopę paneli, mieć równą powierzchnię bez wypukłości, cięć, które przy opakowywaniu mogą spowodować uszkodzenie aluminiowych płyt kompozytowych. Długość palety nie musi przekraczać długości  płyty  więcej, niż na 20 cm.ris1.1_0

 

 

2.3. Podczas pakowania produkcji gotowej marki BDX (F). W markach BDX (Fmax) oraz FRM (F) są dodatkowo stosowano foliię polietylenową o grubości  150 ± 30 mikronów. Folią ochronną pokrywają się aluminiowe płyty kompozytowe, ułożone na drewnianą paletę; folia jest przymocowana do bloku 50x100  palety przy użyciu  zszywacza zszywkami metalowymi 8-10 mm w odstępach co 500 mm.

2.4. W produkcji palet muszą spełniać  następne wymogi:

- oвstęp między belkami stropowymi  nie musi przekraczać 0,95 m wzdłuż osi;

- w przypadku niestandardowej długości w koniec palety umieszcza się dodatkowa belka;

- początek kroku podtrzymujących bloków powinny być odpowiednio oznakowany;

- odchylenie płaszczyzny górnej palety nie powinno przekraczać 5 mm.

2.5. Płyty są mocowane do palety taśmą PET o szerokości 19-20 mm  w poprzek walcowane po każdej belce stropowej  (Rysunek 2). Taśma powinna być przymocowana w odległości 1 cm od krawędzi bloku. Zawleczona taśma nie musi deformować krawędzie płyty. Ilość taśm na paletę powinno być równo ilości belok stropowych, z wyjątkiem balek, odstępy między osiami, których są mniejszy niż 950 mm. Dodatkowo przy załadowaniu stopa płyty na palecie utrwala się drewnianymi ochronnymi zakątkami i taśmami PET wzdłuż walcowane po każdej  belce stropowej.

ris1_1

 

2.6. Maksymalne obciążenie na paletą 1500 kg.

2.7. Transportowanie boczne ladowarką samochodową palety więcej niż 4,5 m długości zabroniono.  Transportowanie z końca palety tylko za pomocą specjalnego  narzędzia przedłużającego.

2.8. Przy przemieszczeniu palety długością więcej 4,5 m, należy użyć  schemat ladowania przedstawiony na rysunku 4.

ris4

2.9. Przy paletyzacji, ilość płyt nie przekracza:

Grupa palności Szerokość aluminiowych płyt kompozytowych, mm

Długość aluminiowych płyt kompozytowych, mm (włącznie)

Maksymalna ilość na palecie
 Aluminiowe płyty kompozytowe typu FRM (O) 3-02 1220 4000 60
АPK FRM (O) 3-02  1220 5000 52
АPK FRM (О) 3-02 1220 6000 36
АPK FRM (O) 3-02 1500 4000 60
АPK FRM (O) 3-02 1500 5000 42
АPK FRM (О) 3-02 1500 6000 30
АPK FRM (O) 3-03 1220 4000 60
АPK FRM (О) 3-03 1220 5000 48
АPK FRM (О) 3-03 1220 6000 34
АPK FRM (О) 3-03 1500 4000 54
АPK FRM (O) 3-03 1500 5000 38
АPK FRM (O) 3-03 1500 6000 28
АPK FRM (O) 4-03 1220 4000 56
АPK FRM (О) 4-03 1220 5000 42
АPK FRM (O) 4-03 1220 6000 30
АPK FRM (О) 4-03 1500 4000 46
АPK FRM (O) 4-03 1500 5000 34
АPK FRM (O) 4-03 1500 6000 24
АPK FRM (O) 4-04 1220 4000 48
АPK FRM (O) 4-04 1220 5000 32
АPK FRM (О) 4-04 1220 6000 22
АPK FRM (O) 4-04 1500 4000 38
АPK FRM (О) 4-04 1500 5000 26
АPK FRM (O) 4-04 1500 6000 18
АPK FRM (О) Зеркало     30

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 3000 50

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 4000 34

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 4100-4200 32

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 4300-4400 30

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 4500-4600 28

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 4700-4800 26

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 4900-5200 24

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 5300-5500 22

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 5600-5700 20

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 5800 18

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1220 5900-6000 16

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 3000 40

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 4000-4100 28

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 4200 26

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 4300-4500 24

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 4600 22

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 4700-5000 20

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 5100-5200 18

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 5300-5600 16

АPK BDX (F) 4-04

АPK BDX (F) 4-05

1500 5700-6000 14

АPK BDX (Fmax) 4-04

АPK BDX (Fmax) 4-05

1220 3000 46

АPK BDX (Fmax) 4-04

АPK BDX (Fmax) 4-05

1220 4000 32

АPK BDX (Fmax) 4-04

АPK BDX (Fmax) 4-05

1220 5000 22

АPK BDX (Fmax) 4-04

АPK BDX (Fmax) 4-05

1220 6000 16

АPK BDX (Fmax) 4-04

АPK BDX (Fmax) 4-05

1500 3000 38

АPK BDX (Fmax) 4-04

АPK BDX (Fmax) 4-05

1500 4000 26

АPK BDX (Fmax) 4-04

АPK BDX (Fmax) 4-05

1500 5000 18

АPK BDX (Fmax) 4-04

АPK BDX (Fmax) 4-05

1500 6000 12

Nie dopuszcza się przekroczenie nie po jednej z pozycji wskazaną w tablicy.

2.10. Maksymalna wysokość stosu, jeśli jest przechowywany w stosy na paletach, nie może przekraczać:

 • dla aluminiowych płyt kompozytowych typu FRM (O) Mirror - 3 palety;
 • dla aluminiowych płyt kompozytowych (klasa palności G4) - 3 metry (8 palet);
 • dla aluminiowych płyt kompozytowych (klasa palności G1) - 2 metry (6 palet)

2.11. Przy układaniu w stosy nie dopuszcza się stawiać górną paletę na zakątki do pakowania dolnej palety w celach unikania wgnieceń na płycie.

2.12. Palety z aluminiowymi płytami kompozytowymi typu FRM (O) Mirror układają się w stosy górnymi. Zabrania się stawiać na palety z aluminiowymi płytami kompozytowymi typu FRM (O) MIRROR inne palety.

2.13. Przy układaniu  w jeden stos palet o różnych długościach muszą być zgodne z następującymi zasadami:

 • boczne i końcowe powierzchnie powinny być ściśle pionowe;
 • palety układają się  na siebie na  belki stropowe.

3. Przechowywanie aluminiowych płyt kompozytowych

3.1. Magazynowanie i przechowywanie aluminiowych płyt kompozytowych dopuszcza się w pomieszczeniach suchych,  nieogrzewanych. Wilgoć i kondensacja mogą doprowadzić do utworzenia korozji czy plam na materiale, natychmiast mokre paneli należy wysuszyć, przesunąwszy ich do pomieszczenia suchego, przewietrzanego.

3.2. Przy trwałym przechowywaniu (więcej 6 miesięcy) materiały kompozytowe ustalają się w pionowe położenie po długości arkuszy po długości arkuszy pod postacią stosów z predyspozycją do 10 stopniów. Paneli składują się paczkami nie więcej 100 szt. w jednej paczce. Składować należy parami twarzowymi powierzchniami jeden do jednego, czyli sąsiednie pary paneli będą zderzały się odwrotnymi stronami.

3.3. Przy magazynowaniu i przechowywaniu płyt kompozytowych należy wyłączyć trafienie między panelami przedmiotów postronnych: śmiecia, piasku, brudu, wskutek czego na twarzowej stronie listu mogą utworzyć się wgniecenia, zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne. 

3.4. Przed rozpoczęciem pracy (cięcie, frezowanie, a następnie zagięcie) materiał musi znajdować się w środowisku, w którym temperatura nie spada poniżej  +10°C  w ciągu, co najmniej 24 godzin.

4.  Transportowanie aluminiowych płyt kompozytowych

4.1. Podczas instalowaniu i przenoszeniu płyt kompozytowych, należy spełniać następujące wymagania:

 • Zabroniono wyginać płytę kompozytową i przenosić ją w pozycji poziomej. 
 • Zabroniono zdejmować jedną płytę, przesuwając ją na innną płytę lub inną powierzchnią.
 • Zabroniono kłaść na powierzchnię paneli dowolne przedmioty, żeby uniknąć zbędnego wygięcia płyty albo utworzenia wgnieceń. 
 • Zabroniono rzucać płyty.
 • Zabroniono chodzić na płytach.

4.2. Aby spełniać te stosowane wymogi dotyczące załadunku i rozładunku, musi być zajęto:

 • co najmniej 3 osoby dla płyty długością do 4 m;
 • co najmniej 4 osoby o nietypowych wymiarach płyt (ponad 4 metry).

Z osobami biorące udział w operacji załadunku i rozładunku, powinien być przeprowadzony instruktaż, zgodnie z niniejszą instrukcją.

4.3. Przy transportowaniu aluminiowych płyt kompozytowych transportem samochodowym (Rysunek3), stos palet wzmacnia się do furgonu paskami włókienniczymi w poprzek stopy. Paski powinny być umieszczone bezpośrednio nad płaskości górnej deski palety. W celu zapobieżenia przemieszczeniu palety w stosunku do siebie, stos utrwala się belkami drewnianymi.   

ris2

Illość pasków, w zależności od długości palety, przedstawiono w poniższej tablice:

Długość palet

Mniej, niż 4 m

4 m oraz więcej,

 niż 4 m

Ilość pasków do mocowania do korpusu samochodu dla jednego stosu

Co najmniej 3

Co najmniej 4

4.4. Podczas transportu  ilość  palet w stosie nie powinna przekraczać:

 • dla aluminiowych płyt kompozytowych (klasa palności G4) wynosi nie więcej, niż 5, 
 • dla aluminiowych płyt kompozytowych (klasa palności G1) wynosi nie więcej, niż 5.

4.5. Przy transportowaniu aluminiowych płyt kompozytowych typu FRM (O) MIRROR dodatkowo ustala się  (Rysunek 5) pod postacią dwóch tablic grubością 25 mm po długości palety, po której biegnie pasy włókiennicze.

ris5_0