Nowa generacja powłok architektonicznych

NOWA GENERACJA POWŁOK ARCHITEKTONICZNYCH

Architektura jest to wieloaspektowy i trudny proces do zorganizowania ludzkiej aktywności, generując estetyczne postrzeganie otaczającej przestrzeni. Dla każdego architekta jest bardzo ważne, aby stworzyć niepowtarzalne i funkcjonalne projekty, urocze poprzez swoją oryginalnością i skutecznością.

Poza podstawowymi zasadami i celami architektury, nie mniej pilne zadanie zachowanie wyglądu obiektu na przestrzeni lat. Wraz z atrakcyjnoścą dla właściciela budynku są niezwykle istotne koszty, które będzie on ponosić w trakcie jego eksploatacji. Koszty związane z konserwacją elewacji zajmują dość duży udział. 

Powłoka EWIGOL® oparte są na nie mieszających żywic termoutwardzalnych zawierających fluor. Ze względu na to, powłoki EWIGOL mają doskonałą odporność na promieniowanie UV, środowisk agresywnych i zjawisk atmosferycznych, wysokiej wytrzymałości, zachowując oryginalny połysk i kolor. Chroni powierzchnie malowane w trudnych warunkach pracy przez okres dłuższy niż 30 lat.

Główne cechy powłok EWIGOL

"Samoczyszczenie pasywne". Wewnętrzna struktura powłoki EWIGOL ma bardzo silne sprzężenie międzycząsteczkowych, które praktycznie eliminuje przywieranie kurzu na malowanej powierzchni. Ze względu na to, że powłoka ma doskonałe właściwości hydrofobowe kropelki wody płynącej wzdłuż elewacji w deszczu, przemywa wytrącony pył (tak zwany efekt "Samoczyszczenia pasywnego") i powierzchnia znów wygląda czystą. Efekt ten utrzymuje się przez cały okres użytkowania powłoki.

Odporność na zewnętrzne działania. Powłoki EWIGOL spełniają najwyższe wymagania pod względem odporności na warunki atmosferyczne i chemiczne nałożonych powłok na bazie żywic fluorowanych. Ze względu na wysoki poziom ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym, brudu, pleśni, zarodniki, graffiti, jak i zaniku odporności, powłoka ta idealnie podchodzi dla budownictwa prestiżowych obiektów, wymagających zachowania atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego w ciągu długiego okresu czasu. 

Praktyczna i ekonomiczna opłacalność

Koszt konserwacji i czyszczenia elewacji budynku z powłoką EWIGOL w trakcie pracy, jest znacznie niższy w porównaniu z innymi powłokami. Zwiększono interwały czyszczenia fasad, co znacznie obniża koszty właściciela na utrzymania budynku. Konserwacja i czyszczenie fasad składa istotną część kosztów. Za niską jakość pokryć właścicielowi należy przypłacać już po roku kilku czasów, przez drogie renowacje, remonty, a być może, i pełnej rekonstrukcji materiału elewacyjnego. Wykorzystując przy zabudowie projektu powłok EWIGOL, w przyszłości można uniknąć tych kosztów.